เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

นายหัสนัย แซงกระโทก
ชื่อเล่น หนุ่ย
วันเกิด 19 เดือนมกราคม ปีพ.ศ.2538
คติประจำใจ ชิวิตเป็นของเรา ใช้ซะ
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 564102102

นายธนาวุฒิ เพชรวงษ์
ชื่อเล่น อาร์ต
วันเกิด 4 เดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ.2537
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด อย่าหยุด ถ้าไปไม่ถึงจุดสุดยอด
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 564102090

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น